QuEChERS Kitleri                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Qcleanup TM ,  QuEChERS Tuzlar ve Dağıtıcı SPE Ürünleri

QuEChERS ( Quick, Easy, Cheap, Effective, Rugged, Safe), meyve ve sebzelerde pestisit analizlerinde kullanılan ön işlem kitleridir.

 Üç ana referans metod ( orijinal metod, Avrupa standardize edilmiş EN 15662 metodu ve AOAC resmi metodu 2007.01) kullanılmaktadır ve her metot, tuzlu bir ekstraksiyon işlemi ve SPE kartuşlarıyla veya dağıtıcı SPE ile bir temizleme işleminden oluşur. Numune tipine ve metoda uygun seçilmelidir.

Qcleanup EKSTRAKSİYON TUZLAR

Qcleanup TM  ekstraksiyon tuzları QuEChERS yöntemde kullanılan üç ana tuzları bunların karışımlarıdır.

 

Qcleanup Dağıtıcı SPE Ürünleri

Dağıtıcı SPE için QCleanup ürünleri pestisit analizleri önişleminde kullanılan 2ml veya 15ml santrifüj tüplerindeki toz karışımlarıdır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quechers.jpg

QuEChERS Metodu

Açıklama

Referans Ürün

Orjinal Yöntem

4g MgSO4

1g NaCl

EXT.ORL.50

EN 15662

1g Trisodium citrate Dihydrate

0,5g Disodium hydrogencitrate sesquihydrate

1g NaCl and 4g MgSO4

EXT.EN.50

AOAC 2007.01

1.5g Sodium Acetate and 6g MgSO4

EXT.AOAC.50

QuEChERS Metodu

Açıklama

Referans Ürün

EN 15662

150 mg MgSO4+25mg PSA (2mlx100 tüp)

900mg MgSO4 + 150mg PSA (15mlx50tüp)

AOAC 2007.01

150mg MgSO4 + 50mg PSA (2mlx100 tüp)

1200mg MgSO4 + 400mg PSA(15mlx50tüp)

Ürünlerle ilgili bilgi ve detaylar için lütfen iletişime geçiniz.

Genel Meyve ve Sebzeler için

Pigmentli Meyve ve Sebzeler için

EN 15662

AOAC 2007.01

150mg MgSO4+25mg PSA+2,5mg CB(2mlx100 tüp)

900mg MgSO4+150 mg PSA+15mg CB(15mlx50tüp)

150mg MgSO4+50mg PSA+50mg CB(2mlx100 tüp)

1200mg MgSO4+400mg PSA+400mg CB(15mlx50tüp)

Yüksek Pigmentli ve Yağlı Meyve ve Sebzeler İçin

EN 15662

AOAC 2007.01

150mg MgSO4+25mg PSA+7.5mg CB(2mlx100 tüp)

900mg MgSO4+150mg PSA+45mg CB(15mlx50tüp)

150mg MgSO4+50 mg PSA CB C18(2mlx100 tüp)

1200mg MgSO4+400mg PSA CB C18(15mlx50tüp)

Yağlı ve Mumlu Meyve ve Sebzeler İçin

EN 15662

AOAC 2007.01

150mg MgSO4+25mg PSA C18(2mlx100 tüp)

900mg MgSO4+150mg PSA C18(15mlx50tüp)

150mg MgSO4+50 mg PSA C18(2mlx100 tüp)

1200mg MgSO4+400mg PSA C18(15mlx50tüp)